TEST Gl Ekstern design

Circular Economy Beyond Waste - for en fremtid uden affald

Vores ypperste formål med projektet Circular Economy Beyond Waste er at støtte implementering af den danske affaldsplan og vise nye veje for cirkulær økonomi.

Gennem 26 delprojekter fordelt mellem 33 partnere vil vi udforske og demonstrere, hvordan vi kan forebygge affald og finde løsninger for øget genbrug og genanvendelse. Sammen sikrer vi, at langt flere produkter og materialer bevares i kredsløb.

CE Beyond Waste på kort

Få en kvik indføring i samarbejdets bredde - både geografisk og i emner - og læs mere om hver enkelt delprojekt.

Åbn storymap og læs om projekterne.

Forebyggelse

 

skraldespand_grøn.png

Vi skal sætte en stopper for affaldet, før det bliver til affald. Vi vil skubbe til vores forbrugsvaner, skabe cirkulære modeller for offentlige indkøb og stile mod flergangs- frem for engangsprodukter.

Genbrug

 Genbrug er en drivende kraft i den cirkulære motor. Væsentlige håndtag er at skabe god infrastruktur for direkte genbrug tæt på borgerne, reparation af produkter og platforme til videresalg af materialer.

Genanvendelse

 

skraldespand.png

 

Vi skal væk fra at afbrænde affald til i stedet at holde ressourcerne i kredsløb. Vi vil skabe nye modeller til at indsamle, sortere og behandle ressourcerne, så de bevarer den højst mulige kvalitet.

Nyheder om CE Beyond Waste